Νέα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ. 16 & 17/10/17 | OMKENG