Επιτυχόντες των εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2013 της Σχολής Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε. | omkeng