Οι online αιτήσεις έκλεισαν και σας ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη συμμετοχή!
Οι αιτήσεις θα συνεχιστούν για όσους δεν κατάφεραν να δηλώσουν συμμετοχή, με την παρουσία τους στον χώρο της Σχολής στις παρακάτω ημέρες και ώρες διεξαγωγής των Workshops.

Δευτέρα 16/12: Τι είναι η Νοηματική Γλώσσα
Τρίτη 17/12: Περιγραφή, Έκφραση, Απόδοση Νοηματικής Γλώσσας
Τετάρτη 18/12: Τραγούδια στη Νοηματική Γλώσσα

Πρωί – Ώρες: 10:00-12:00
Απόγευμα – Ώρες: 16:00-18:00
Βράδυ – Ώρες: 19:00-21:00

Φειδιππίδου 31 (και Μιχαλακοπούλου)
1ος όροφος, 115 27, Αθήνα (Αμπελόκηποι)