Επιτυχόντες εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου-Ιουλίου 2020 της Σχολής Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε. | omkeng