Επιτυχόντες εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2018 της Σχολής Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε. | omkeng