Επιτυχόντες εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου-Απριλίου 2019 της Σχολής Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε. | omkeng