Κλειστή η Σχολή Ε.Ν.Γ. 08/12/16 έως τις 10:00΄ & από τις 19:00΄ και μετά | omkeng