Κλειστή η Σχολή Ε.Ν.Γ. 23/12/16 από τις 12:00 και μετά | omkeng