Κλειστή η Σχολή Ε.Ν.Γ. 17/05/17 & 18/05/17 από τις 19:00΄και μετά | omkeng