Τμήματα υποψηφίων διερμηνέων Ε.Ν.Γ. – αρχαρίων & προχωρημένων, 15 & 16/10/2019 | omkeng