Νέα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ. 19 & 20/10/2020 | omkeng